ช่างเอ็ม ช่างฝีมือดีเก่งงาน คอนกรีตพิมพ์ลาย ลูกค้าติดใจทำงานเรียบร้อย ทีมงานคุณภาพ เครื่องมืออุปกรณ์แบบมืออาชีพ

ความเชี่ยวชาญ

 • อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
 • ตรงต่อเวลา
 • ราคาต่อรองกันได้
 • ประสบการณ์ 2 ปี
 • รับงานนอกพื้นที่ได้
 • มีรับประกันผลงาน
 • ดูหน้างานฟรี

ผลงานที่ผ่านมา

รายการ


  ผลงานคอนกรีตพิมพ์ลาย

  ผลงานคอนกรีตพิมพ์ลาย


  ผลงานคอนกรีตพิมพ์ลาย

  ใช้แม่พิมพ์ลาย Ashlar


ตำแหน่งช่าง

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เอกสารเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายข้อมูลที่บริษัทมาสเตอร์ โฟโต้ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) จะใช้ จะเก็บไว้ จะส่งต่อ หรือจะปกป้องไว้ซึ่งข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างไร เอกสารเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลเฉพาะต่อการใช้งานทางเวปไซด์และการให้บริการทางออนไลน์ของบริษัทเท่านั้น ทางบริษัทขอให้ผู้ใช้งานได้อ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดของเอกสารเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนการใช้งานเวปไซด์หรือการบริการทางออนไลน์ เมื่อได้อ่านและทำความเข้าใจแล้ว หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผู้ใช้งานไม่ยินยอม หรือ มีความเห็นต่างจากเงื่อนไขหรือรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ ทางบริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้งานหยุดใช้เวปไซด์หรือบริการทางออนไลน์นี้

ซอฟแวร์ ข้อมูล และเนื้อหาต่างๆที่ปรากฎในเวปไซด์ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ใช้งานจะไม่นำเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำการดัดแปลงหรือนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากทางบริษัทเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเสียก่อน ทางบริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซด์และซอฟแวร์จะปลอดจากไวรัส ข้อผิดพลาด หรือภัยคุกคามเช่น ไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ หรือโทรจันต่างๆ

เกี่ยวกับอายุผู้ใช้งาน

บริษัทไม่ได้กำหนดอายุผู้จะใช้งานเวปไซด์หรือการบริการทางออนไลน์ แต่เราแนะนำให้ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการใช้งาน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อการสั่งงาน


Reviews

ติดต่อช่าง

ข้อมูลผู้ว่าจ้าง

.